• Děláme zajímavé projekty

  Díváme se na svět z různých perspektiv, diskutujeme s pozvanými hosty, účastníme se workshopů a společně pak vytváříme projekty na aktuální témata.
  Naše projekty
 • Dáváme hlas mladým lidem

  Naším cílem je vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského a politického dění a zasazovat se o prohloubení vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
  Novinky
 • Podporujeme občanskou angažovanost

  Vytváříme prostor pro realizaci vlastních nápadů. Mladí lidé z Česka a Německa mají tak díky svým projektům možnost prosadit společné zájmy a cíle.
  Zapoj se

Kdo jsme?

Česko-německé fórum mládeže je projektem, který každým rokem umožňuje skupině 30 mladých lidí mezi 16 a 25 lety z České republiky a Německa scházet se a společně se z různých úhlů pohledu zabývat aktuálním zastřešujícím tématem a zasazovat se o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
Více o nás
20
let za námi
50
skvělých projektů
330
alumni členů
 • (Ne)mám Ahnung

  Skupina se zabývá problémy související se zastřešujícím tématem „Moje, tvoje, naše hranice“. Za důležité považuje zejména problémy týkající se předsudků, nevědomosti a neznalosti. Abychom mohly výše jmenovaným záležitostem čelit, chtejí lidi na tuto problematiku přímo oslovit a mluvit s nimi o tom – především s lidmi v pohraniční oblasti.
  Zobrazit projekt
 • (Ne)mám Ahnung

  Skupina se zabývá problémy související se zastřešujícím tématem „Moje, tvoje, naše hranice“. Za důležité považuje zejména problémy týkající se předsudků, nevědomosti a neznalosti. Abychom mohly výše jmenovaným záležitostem čelit, chtejí lidi na tuto problematiku přímo oslovit a mluvit s nimi o tom – především s lidmi v pohraniční oblasti.
  Zobrazit projekt
 • (Ne)mám Ahnung

  Skupina se zabývá problémy související se zastřešujícím tématem „Moje, tvoje, naše hranice“. Za důležité považuje zejména problémy týkající se předsudků, nevědomosti a neznalosti. Abychom mohly výše jmenovaným záležitostem čelit, chtejí lidi na tuto problematiku přímo oslovit a mluvit s nimi o tom – především s lidmi v pohraniční oblasti.
  Zobrazit projekt
 • (Ne)mám Ahnung

  Skupina se zabývá problémy související se zastřešujícím tématem „Moje, tvoje, naše hranice“. Za důležité považuje zejména problémy týkající se předsudků, nevědomosti a neznalosti. Abychom mohly výše jmenovaným záležitostem čelit, chtejí lidi na tuto problematiku přímo oslovit a mluvit s nimi o tom – především s lidmi v pohraniční oblasti.
  Zobrazit projekt

Spolupráce bez hranic

Česko-německé fórum mládeže chce dát mladým lidem z Česka a Německa možnost vyjádřit se. Na prvním místě stojí výměna zkušeností a perspektiv. Podporujeme občanskou angažovanost mladých lidí, kteří mají možnost díky svým vlastním projektům prosadit společné zájmy a cíle. Díky těmto binacionálním projektům vznikají nová přátelství, která si zakládají především na vzájemném porozumění. Společná práce by měla napomoci k odbourání stereotypů a trvalému zlepšování česko-německé spolupráce.
Více informací
Hledáme nové člen(k)y!

Cestuješ rád/a do sousední země? Máš chuť poznat mladé lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Máš nové nápady, které bys chtěl/a realizovat a podělit se o ně s ostatními? Pak jsi u nás správně! Hledáme totiž nové členy pro 13. funkční období! Začíná už v září 2023 a skončí v květnu […]

Hledáme nové koordinator(k)y!

Hledáme nové koordinátory pro již 13. funkční období Česko-německého fóra mládeže. To bude zahájeno v září 2023 a skončí v květnu 2025. Tentokrát se Fórum mládeže bude zabývat zastřešujícím tématem "Vědomě k udržitelné společnosti". Přihlášky lze posílat do 14. května 2023 na info@cnfm.cz, případně vorstand.dtjf@gmail.com. 

Mezikulturní kuchařka od KulturKuchyně

Naši podporovatelé

Česko německé fórum se zasazuje o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
Česko-německé fórum mládeže
Slovinská 686/16
10100 Praha

IČO: 266 51 866
© 2023 ČNFM. Všechna práva vyhrazena.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram