• My jsme Česko-německé 
  fórum mládeže

  Společně vytváříme projekty na aktuální témata, účastníme se workshopů, díváme se na svět z různých perspektiv a diskutujeme s pozvanými hosty.
  Naše projekty
 • Dáváme hlas
  mladým lidem

  Naším cílem je vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského a politického dění a zasazovat se o prohloubení vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
  Novinky
 • Podporujeme občanskou angažovanost

  Vytváříme prostor pro realizaci vlastních nápadů. Mladí lidé z Česka a Německa mají tak díky svým projektům možnost prosadit společné zájmy a cíle.
  Zapoj se

Kdo jsme?

Česko-německé fórum mládeže je projektem, který každým rokem umožňuje skupině 30 mladých lidí mezi 16 a 25 lety z České republiky a Německa scházet se a společně se z různých úhlů pohledu zabývat aktuálním zastřešujícím tématem a zasazovat se o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
Více o nás
20
let za námi
50
skvělých projektů
330
alumni členů
 • Deine Vision/ Tvoje Vize

  Umění je řeč, jíž lze po celém světě rozumět beze slov. Skrze umění chceme vytvořit prostor pro otevření aktuálních témat, která se týkají obou našich zemí.
  Jsme tým mladých lidí z Čech a Německa a naším projektem bychom rádi přispěli k ještě udržitelnějším vztahům mezi našimi zeměmi a iniciovali kreativní debatu ohledně udržitelnosti, společnosti a prostředí.
  Zobrazit projekt
 • Na cestě za udržitelností - Reisen überdenken

  Rádi bychom naším projektem chtěli zjistit, jak by se dalo udržitelněji cestovat. Tím chceme přispět k přehodnocení aktuálního chování při cestování. Naším projektem chceme oslovit především mladé lidi a doufáme, že je můžeme namotivovat k šetrnějšímu a ekologičtějšímu cestování.

  Zobrazit projekt
 • Bewusst gemacht

  Udržitelná společnost vytváří zdravé lidi a zdraví lidé vytvářejí udržitelnou společnost. Že je mentální zdraví v souvislosti s výzvami moderního světa často opomíjeno, je nám známo teprve od epidemie koronaviru. Náš projekt “Bewusst gemacht” má za cíl dávat impulzy k tomu, jak se člověk může dlouhodobě a udržitelně starat o své psychické zdraví [...]

  Zobrazit projekt
 • Klimatická Bewegungen

  Jsme Naty, Tom, Lotte, Fritzi a Siri. Naše skupina se jmenuje "Klimatická Bewegungen" - a přesně o tom je náš projekt. Chceme se zabývat klimatickými hnutími v České republice a v Německu. Koneckonců klimatická spravedlnost je problém, který se týká nás všech na celém světě, a je nezbytné, abychom spolupracovali přeshraničně. Zajímá nás proto, jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi klimatickými hnutími v České republice a v Německa, zda a jak spolupracují. [...]
  Zobrazit projekt
 • EduKatze

  Čauky mňauky, jsme pracovní skupina EduKatze! Vzdělávání je naše vášeň a proto chceme vytvořit interaktivní hodinu pro německé/ české učitele středních škol, tak, aby mohli poutavým způsobem vyučovat cizí jazyk a zábavně probírali důležitá témata dnešní doby.


  Zobrazit projekt

Spolupráce bez hranic

Česko-německé fórum mládeže chce dát mladým lidem z Česka a Německa možnost vyjádřit se. Na prvním místě stojí výměna zkušeností a perspektiv. Podporujeme občanskou angažovanost mladých lidí, kteří mají možnost díky svým vlastním projektům prosadit společné zájmy a cíle. Díky těmto binacionálním projektům vznikají nová přátelství, která si zakládají především na vzájemném porozumění. Společná práce by měla napomoci k odbourání stereotypů a trvalému zlepšování česko-německé spolupráce.
Více informací
Začalo 13. funkční období Česko-německého fóra mládeže!

“Vědomě k udržitelné společnosti” - toto téma nás bude provázet celým 13. funkčním obdobím Česko-německého fóra mládeže (2023-2025), které jsme odstartovali v malebném Srbsku u Karlštejna.

Hledáme nové člen(k)y!

Cestuješ rád/a do sousední země? Máš chuť poznat mladé lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Máš nové nápady, které bys chtěl/a realizovat a podělit se o ně s ostatními? Pak jsi u nás správně! Hledáme totiž nové členy pro 13. funkční období! Začíná už v září 2023 a skončí v květnu […]

Hledáme nové koordinator(k)y!

Hledáme nové koordinátory pro již 13. funkční období Česko-německého fóra mládeže. To bude zahájeno v září 2023 a skončí v květnu 2025. Tentokrát se Fórum mládeže bude zabývat zastřešujícím tématem "Vědomě k udržitelné společnosti". Přihlášky lze posílat do 14. května 2023 na info@cnfm.cz, případně vorstand.dtjf@gmail.com. 

Naši podporovatelé

Česko německé fórum se zasazuje o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
Přátelé Česko-německého fóra mládeže, z.s.
Slovinská 686/16
10100 Praha

IČO: 266 51 866
© 2024 ČNFM. Všechna práva vyhrazena.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram