O nás

Kdo jsme?

Česko-německé fórum mládeže je skupina 30 mladých lidí mezi 16 a 25 lety z České republiky a Německa. V našem volném čase se setkáváme, abychom diskutovali o aktuálních tématech, na jejichž základě poté vytváříme vlastní projekty.

Zastupujeme demokratické a svobodné hodnoty nezávislé na politických zájmech. Chceme přispět k porozumění národů ve sjednocené Evropě. V žádném případě u nás není místo pro rasistické či sexistické myšlení. Nikdo u nás není diskriminován ani znevýhodňován na základě svého původu, pohlaví, sexuální orientace, postižení, náboženství nebo pohledu na svět.

Naše mise

Chceme dát mladým lidem z Česka a Německa možnost vyjádřit se. Na prvním místě stojí výměna zkušeností a perspektiv. Podporujeme občanskou angažovanost mladých lidí, kteří mají možnost díky svým vlastním projektům prosadit společné zájmy a cíle.

Co děláme?

Na našich setkáních diskutujeme, účastníme se zajímavých workshopů a v česko-německých pracovních skupinách se zamýšlíme nad aktuálními tématy a problémy. Na základě vlastních projektů pak vymýšlíme možná řešení z pohledu mladých lidí.

Historie

Fórum vzniklo z iniciativy mladých lidí z Česka a Německa, kteří v roce 1997 požadovali možnost zapojení mladé generace do česko‐německého dialogu. V roce 2001 tedy bylo Česko‐německé fórum mládeže založeno jako projekt Koordinační rady Česko‐německého diskusního fóra.

Členky a členové

coming soon v říjnu 2023

Naši patroni

Nesmírně si vážíme podpory našich patronů, kteří s námi spolupracují a podporují nás.
  • Je mi velkou ctí, že mohu převzít záštitu nad Česko-německým Fórem mládeže. Příspěvek, který česká a německá mládež v tomto grémiu přinese pro sbližování obou našich národů, je mimořádně cenný a důležitý. Dobré vztahy mezi Českem a Německem, které se od uzavření česko-německé dohody v roce 1997 trvale zlepšují, získají v podobě Fóra mládeže nového garanta. Mladé ženy a mladí muži dostanou možnost aktivně zasahovat do politického procesu a konstruktivně zastupovat zájmy mladé generace. Přeji všem zúčastněným hodně úspěchů a nadšení pro česko-německé vztahy.
    Petra Ernstberger MdB a.D.
  • Je mi velkou ctí, že mohu převzít záštitu nad Česko-německým Fórem mládeže. Příspěvek, který česká a německá mládež v tomto grémiu přinese pro sbližování obou našich národů, je mimořádně cenný a důležitý. Dobré vztahy mezi Českem a Německem, které se od uzavření česko-německé dohody v roce 1997 trvale zlepšují, získají v podobě Fóra mládeže nového garanta. Mladé ženy a mladí muži dostanou možnost aktivně zasahovat do politického procesu a konstruktivně zastupovat zájmy mladé generace. Přeji všem zúčastněným hodně úspěchů a nadšení pro česko-německé vztahy.
    Petra Ernstberger MdB a.D.
Česko německé fórum se zasazuje o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
Přátelé Česko-německého fóra mládeže, z.s.
Slovinská 686/16
10100 Praha

IČO: 266 51 866
© 2023 ČNFM. Všechna práva vyhrazena.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram