Závěrečna prezentací - Ohlédnutí za "Moje, tvoje, naše hranice"

11. června 2021

Pátek 04.06.2021 bylo závěrečnou prezentací oficiálně ukončeno 11. funkční období Česko-německého fóra mládeže. Kvůli přetrvávající pandemii nebylo stále osobní setkání možné, a tak se závěrečná prezentace poprvé konala v online podobě. Jednotlivé pracovní skupiny představily podporovatelům a dalším hostům výsledky svých projektových prací. Mimo to jsme ve zbylém čase reflektovali celou funkční dobu.


Po dvou prezenčních plenárních zasedáních a jednom až dvou setkání pracovních skupin fórum mládeže dohnala celosvětová pandemie, zavřely se hranice a každý byl uvězněn ve vlastním místě bydliště. V mnoha případech se práce jufáků přesunula plně do dětských pokojů a studentských bytů. Projekt ale pokračoval a my, jak samotné pracovní skupiny, tak celé fórum, měli stále možnost se při častých virtuálních setkáních a webinářích vidět a vzájemně se motivovat. I přes to jsme ale všichni cítili, že něco chybí – bez společně strávených víkendů a jízd vlakem – především neformální výměna mimo oficiální části setkání a pocit pospolitosti při přeshraničních akcích. Proto pevně doufáme, že další funkční období fóra mládeže bude zase obsahovat možnost prezenčních setkání, že česko-německá výměna bude i nadále prožívaná off-line.

I přes všechny složitosti se každé pracovní skupině podařilo upravit projekt tak, že byl proveditelný i online. Skupina [2]perspektivy stvořila brožuru o různých českých a německých městech, které byly popsané z pohledu dobrovolníků a studentů ze zahraničí a obsahovali spousty rad pro volný čas.
Skupina Vandrlust bohužel nemohla provézt naplánovaný vandr. Místo toho stvořila zajímavý česko-německý turistický průvodce s mnoha nápady na hry nebo seznamem, co si s sebou sbalit.

My hier und wir tady dělali rozhovory s lidmi z Německa a Česka, kteří přesunuli centrum svého života do jiné země. Výsledky byly zveřejněny na Facebooku, některé části také v časopise LandesEcho, což nás obzvlášť těší.
Skupina (Ne)mám Ahnung se zabývala předsudky vůči druhé zemi a natočila o tom film.

Hör mal česky měli od začátku nápad na projekt vhodný pro online použití a vyvinuli dvojjazyčné podcasty, které mohou podpořit výuku německého a českého jazyka. Dobrý předpoklad pro další česko-německý dialog!
Přes všechny obtíže způsobené zvláštními okolnostmi jsme rádi, že jsme mohli být v posledních letech součástí živého česko-německého projektu. Každopádně zůstanou navázaná přátelství, a tak si ten či onen výlet do sousední země jistě brzy vynahradíme.

Česko německé fórum se zasazuje o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
Přátelé Česko-německého fóra mládeže, z.s.
Slovinská 686/16
10100 Praha

IČO: 266 51 866
© 2024 ČNFM. Všechna práva vyhrazena.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram