Od 21. do 24, června 2012 organizovala pracovní skupina Politické vzdělávání seminář "Pravicový extremismus v Německu a v Česku - mezi kooperací a konfrontací" (více zde). Po semináři vznikl tento rozhovor s účastníkem Filipem z Orlové na severu Čech:

Ahoj Filipe. Byl jsi účastníkem semináře pracovní skupiny "Politické vzdělávaní" Česko-německého fóra mládeže. Téma semináře bylo pravicový extremismus v Česku a v Německu. Mohl bys mi povědět něco málo o sobě?

Jmenuji se Filip a jsem studentem 3. ročníku Gymnázia a SOŠ v Orlové, což je město nacházející se v Moravskoslezském kraji (cca 35 tisíc obyvatel). Mou rodnou vlastí je ovšem Slovensko, narodil jsem se v Humenném, městu na východě Slovenska. Ve svých 8 letech jsem se přistěhoval do České republiky a tento rok v srpnu oslavím desetileté výročí svého pobytu v ČR. Zajímám se především o věci veřejné - politiku, jak komunální, tak regionální i celostátní, politologii, jakožto akademický obor, ústavní právo a země jihovýchodí Asie.

Od čtvrtka 21.6. do neděle 24.6.2012 jsi byl jeden z 10 českých účastníku výše zmíněného semináře. Jak jsi se k tomu přesně dostal?

Vcelku zajímavým způsobem. Ačkoliv se znám se členy Česko-německého fóra mládeže (ty a Prokop Šícha), k semináři jsem se dostal přes intrernet (na sociální síti Facebook, kde jsem objevil informační leták). Neváhal jsem se proto přihlásit, protože problematika pravicového extremismu je mi blízká. V našem městě dochází k sociálním neshodám mezi romskou menšinou a většinovým obyvatelstvem. Sám jsem měl možnost žít 6 let v romské čtvrti, což je zkušenost nadmíru tristní (krádeže a pokusy o fyzickou inzultaci byly na denním pořádku). Na druhou stranu tyto problémy netvoří všichni Romové, nerad je házím do jednoho pytle. Můj kamarád se dostal do spáru neonacistické bandy a pro mě to bylo obrovský šok. Dodnes přesně nevím, co ho k tomu vedlo, ale pocit, že v našem regionu je něco špatně, není ojedinělý. Stal se neonacistou, naštěstí brzy pochopil, co členství v uskupení podobného ražení znamená a ukončil s nimi kontakty.

Tak to jsi přišel se zajímavým příběhem. Jak bys shrnul projekt? Jaká byla tvá očekávání před samotným projektem a jak se naplnila?

Především jsem chtěl slyšet názory a podněty ostatních účastníků, neboť názory druhých lidí by se neměly automaticky zatracovat. S některými jsem nesouhlasil, na druhou stranu, jak říká Voltaire: "Nesouhlasím s Vaším názorem, ale budu se bít za to, abyste ho mohl říkat." Přednášky a diskuse semináře vnímám jako vcelku zdařilé, přesto je škoda, že jsme neměli více diskusního prostoru, což rozhodně nevyčítám organizačnímu týmu, ale pouze konstatuji jako fakt. Troufám si tvrdit, že seminář vytvořil nové sociální vazby mezi účastníky a dopomohl ke kulturnímu obohacení jak českých, tak německých seminaristů. Já osobně jsem měl čest seznámit se s mnohými skvělými lidmi, u kterých doufám, že kontakt s nimi zůstane i do budoucna.

Semináře se zúčastnilo pravě 10 Němců a 10 Čechu, z nichž většina druhý jazyk neuměla. Nastával problém s komunikací, nebo jak jste to řešili? Jak hodnotíš překlad u přednášek expertů? A napadá tě něco, co by se ohledně tohoto mohlo zlepšit na dalších podobných akcích?

Já osobně neumím německy, i když jsem se před nedávnem začal učit. V případě jazykové bariéry jsme se domluvili anglicky a někdy i francouzsky, když bylo potřeba. Tlumočení přednášek bylo profesionální, i když někdy vedlo ke zdlouhavějšímu vedení diskuse, což je samozřejmě jasné. Osobně jsem naprosto spokojen s tím, jak seminář probíhal.

A jak se ti líbila volba expertů? Celkem přednášelo 5 expertů na různá témata. Byla pro tebe osobně zajímavá? A co bys ty osobně ještě navrhoval změnit ohledně expertů, pokud bys mohl vrátit čas a říct to organizátorům?

Zástupkyně židovské obce se mi zdála poněkud problematická, chvílemi ve své přednášce tápala, což mi osobně vadilo, protože na některé dotazy ani neuměla odpovědět. To je ovšem můj názor, který nikomu nemíním vnucovat. Pan Braun je skvělý odborník a přes veškerou těžkopádnost jeho přednášky jsem byl s obsahem velice spokojen. Nebudu přesně charakterizovat všechny přednášjící, neboť by to bylo nadlouho. Ale jsem rád, že jsem měl s nimi možnost komunikovat, viz pan Klusák z iniciativy ProAlt.

Jak tě motivoval seminář k dalšímu angažmá v tematice pravicového extremismu? Máš v plánu se nějak angažovat v česko-německé spolupráci, například zapojením do Česko-německého fóra mládeže, ve kterém tento seminář vznikl?

Upřímně, rád bych se zapojil do práce Česko-německého fóra, na druhou stranu mi v tom brání dva faktory: neumím německy a finančně bych asi cestování a ubytování v Praze nezvládl [fungování Fóra mládeže bylo vysvětleno po Interview, pozn. redakce]. Na druhou stranu, externě bych se rád podílel na práci Fóra a taky bych rád spolupracoval s jednotlivci - účastníky semináře. Bojovat proti pravicovému extrémismu je v dnešní době podstatné, ale boj proti levicovému rovněž. Vše, co je extrémistické a antihumánní, je mým nepřítelem.

Filipe, moc děkuji, že jsi si udělal čas na tenhle rozhovor, do budoucna přeji všechno nejlepší a těším se na další setkání, ať v rámci nějakého projektu Česko-německého fóra mládeže, nebo v rámci jiných akcí!