Již tradičně se český zástupce Fóra mládeže mohl zúčastnit jednání Česko-německé rady pro spolupráci a výměny mládeže. Jednání probíhalo od 14. do 16. března 2016 v Kolíně nad Rýnem. Česko-německé fórum mládeže na něm zastupovala česká mluvčí, Veronika Křížková.

Česko-německá rada pro spolupráci a výměny mládeže je nadřízeným bilaterálním grémiem Tandemu Plzeň/Regensburg. Jednání probíhalo pod vedením představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež. Za českou stranu se jednání dále zúčastnili zástupci České rady dětí a mládeže, Plzeňského kraje a Česko-německého fóra mládeže.

V prostorách mládežnické ubytovny Jugendherberge Köln-Deutz členové Rady diskutovali o aktuální situaci v oblasti politiky mládeže v obou zemích. Rada rozhodovala o výroční zprávě Tandemu za rok 2015 a byl představen plán činnosti Tandemu na rok 2016. Ředitelé obou Tandemů shrnuli práci s tématem „Zdravý životní styl“ a odpovídajícím programem podpory YOLO 2014/15 a představili nové téma na následující období. Jako host byl na jednání pozván i zástupce kolínského Úřadu pro péči o mládež, který členy seznámil s každodenní realitou při péči o nezletilé uprchlíky bez doprovodu.

Vedle formálního jednání připravili němečtí hostitelé i příjemný kulturní program. Po prohlídce centra města se celý kolektiv zúčastnil i prohlídky kolínské katedrály. S průvodcem bylo možné vyjít až na střechu chrámu, prohlédnout si město, a dozvědět se zajímavé informace o stále probíhajících opravách katedrály. Pro všechny byl na závěr setkání připraven příjemný gastronomický zážitek v podobě typických místních pokrmů.

Třídenní setkání se neslo v konstruktivním a přátelském duchu, což ocenily obě zúčastněné strany. Příští jednání se bude konat opět za rok na české straně a Česko-německé fórum mládeže se těší, že bude moci být opět u toho. V březnu 2017 se Česko-německé rada pro spolupráci a výměny mládeže sejde v Litoměřicích.