Zastoupení členů 12. funčního období

Po roční covidové pauze se v pátek 15. 11. 2021 konalo v brněnské tržnici na Zelném trhu slavnostní předávání Česko-německé novinářské ceny. Jakožto jeden z neopomenutelných aktérů německo-českých vztahů se předávání zúčastnilo také Česko-německé fórum mládeže. Nechyběli naši současní i minulí mluvčí a členové představenstva, přičemž někteří z nich byli dokonce na Česko-německou novinářskou cenu nominováni. 

Po pátečním večeru plném slavnostních okamžiků následoval v sobotu celodenní blok diskusí a přednášek v rámci Česko-německého diskusního fóra. Své názory v debatách hájili a sdíleli přední představitelé česko-německých vztahů, od současných a bývalých ministrů a politiků, přes odborníky a novináře, až po vysokoškolské profesory. Spektrum témat bylo široké a diskuse opravdu plodná. Panelisté se zamýšleli nad současnými problémy česko-německých vztahů spojenými s uzavřením společné hranice kvůli pandemii Coronaviru, ale také nad budoucími výzvami, které stojí před námi všemi. Mezi probíranými tématy nechyběly otázky klimatu, digitalizace, energetické transformace, přeshraniční spolupráce, evropských hodnot a mnoho dalších. 

Na konferenci zazněly rovněž hlasy mladých lidí. Panelu o budoucnosti Evropy se totiž zúčastnila mluvčí Česko-německého fóra mládeže pro XI. funkční období a současná členka představenstva Marie Bělohoubková. Její skvělý výkon v debatě kvitovalo mnoho zúčastněných. 

Po závěrečném slovu spolupředsedy Česko-německého diskusního fóra Libora Roučka následovala recepce, během které se dále probírala témata předešlých debat. Členové Česko-německého fóra mládeže tak měli skvělou příležitost si o všem pohovořit s odborníky na slovo vzatými, kteří si na oplátku rádi vyslechli, co leží na srdci mladé generaci. Jako třešinku na dortu zařídili organizátoři akce na neděli prohlídku architektonického skvostu zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO – vily Tugendhat, což byla poslední položka na společném programu.

Členové Česko-německého fóra mládeže během tohoto nabitého víkendu navázali nová přátelství, vyslechli četné zajímavé debaty a sami se jich také zúčastnili. Jinými slovy, Česko-německé fórum mládeže bylo o víkendu v Brně na Česko-německém diskusním fóru vidět i slyšet. 

Současní i bývalí členové