3. plenární setkání ve virtuálním prostředí

17. listopadu 2020

V neděli 15. 10. 2020 se setkalo fórum mládeže online. Poté co zářijové plenární setkání muselo být odřeknuto, se konečně naskytla možnost nahradit jeden z naplánovaných workshopů s referentkou Alenou Felcmanovou, dlouholetou členkou fóra mládeže. Šlo především o stav jednotlivých projektů a atmosféru v pracovních skupinách.

Členové různých týmů měli šanci si promluvit o tom, co se jim v poslední době zejména dařilo, na čem ještě potřebují zapracovat a také si vzájemně dali užitečné tipy. Naplánovaný byl také čas pro samotné skupiny, ve kterém mohly zhodnotit svoji práci a stanovit si cíle pro budoucnost. Nejvíce efektivní pro zachování vzájemné motivace se ukázalo stanovení jednoho pravidelného termínu, při kterém se skupina setká ve virtuálním prostředí.

Celkově panuje u pracovních skupin přátelská a efektivní nálada a dále postupují k vytyčenému cíli. Některé skupiny (např. Vandrlust) se musely uchýlit k náhradnímu plánu, aby mohly svůj projekt i v podmínkách pandemie dovézt ke konci. Jiné už se k ukončení projektu blíží. Diskuze v rámci virtuálního setkání představovala pro všechny novou dávku motivace.

Druhý naplánovaný workshop, který se nemohl na plenárním setkání uskutečnit, proběhne v prosinci. Už teď se na něj těšíme.

Česko německé fórum se zasazuje o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
Přátelé Česko-německého fóra mládeže, z.s.
Slovinská 686/16
10100 Praha

IČO: 266 51 866
© 2023 ČNFM. Všechna práva vyhrazena.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram