Orgatým: Jsme stále v kontaktu online

12. srpna 2020

My mluvčí jsme si předsevzali od posledního setkání v Desavě, že budeme prostřednictvím sociálních sítí dávat do česko-německého prostředí více informací o naší interní spolupráci. To, co další týden zachvátí svět jsme však netušili. Nastala vlna rušených fyzických setkání a začalo jednání, co podnikneme dále. Jednou ze zkušeností, co členové Česko-německého fóra mládeže aktivně rozvíjí, je udržet kontakt obou národů a podporovat spolupráci. Nyní se tedy jedná pochopitelně o tu po internetu s použitím moderních technologií.

Odpoledne 4.8. jsme se Orgatým (Koordinátoři současného funkčního období a mluvčí) sešli ve virtuálním prostoru. K prodiskutování jsme měli připravené body, o kterých jsme cítili, že je třeba vést diskuzi. Jednalo se, jak o přípravu fyzického setkání Orgatýmu, které proběhne již na konci srpna, tak o přípravu Plenárního setkání celého Fóra. Je třeba, vzhledem k současné neklidné situaci, připravovat více řešení. Na samotném setkání Oratýmu bychom si rádi stanovili cíle do konce našeho funkčního období a věnovat se intenzivně prezetaci Fóra. Ve spolupráci s předsednictvem Fóra se připravuje nová vizuální identita včetně loga a webových stránek. Už se moc těšíme, až Vám výsledek budeme moci představit!

Hovor obsahoval i kritickou část, prodiskutovali jsme nedostatky a našli řešení, jak naši spolupráci posunout dál.

Nejlepší ze všeho byl pocit setkání tří Čechů a tří Němců, jak si plně rozumí (komunikace probíhala jak Česky, tak Německy), zajímají se o sebe na vzájem, spolupracují a sdílejí své názory. Máme obrovskou radost, že Fórum skutečně tvoří společný prostor pro Čechy a Němce, kde se vyjádřit a navzájem se učit a tím budovat společnou demokratickou budoucnost!

Česko německé fórum se zasazuje o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.
Přátelé Česko-německého fóra mládeže, z.s.
Slovinská 686/16
10100 Praha

IČO: 266 51 866
© 2024 ČNFM. Všechna práva vyhrazena.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram